Tường video LCD

Chương trình video wall này giới thiệu các đặc điểm chung của phương pháp nối iSEMC 3 × 3, cấu hình sản phẩm, các chỉ số kỹ thuật và các sơ đồ chương trình video wall tương tự khác.

av qua ip

Công nghệ AV qua IP (Audiovisual over Internet Protocol) đã có hơn một thập kỷ; được ca ngợi là một sự đổi mới mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp AV vì tiềm năng truyền dữ liệu từ nhiều nguồn đến một số lượng lớn đầu ra.

English English
Trung tâm hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi

Bản quyền © 2020 Công nghệ LEMA Bảo lưu mọi quyền            Sơ đồ trang | Điều khoản sử dụng | Hợp pháp  | SSL