Điều khiển trung tâm iSEMC và đào tạo âm thanh cho khách hàng

Ethan từ chi nhánh Thâm Quyến của iSEMC đã chủ trì một buổi đào tạo toàn diện về các sản phẩm Điều khiển trung tâm, bao gồm các khía cạnh phần cứng và phần mềm, đồng thời cung cấp những hiểu biết kỹ thuật chuyên sâu về bộ xử lý âm thanh và các thiết bị âm thanh khác nhau, nâng cao đáng kể sự hiểu biết của khách hàng và ứng dụng dự án.

av qua ip

Công nghệ AV qua IP (Audiovisual over Internet Protocol) đã có hơn một thập kỷ; được ca ngợi là một sự đổi mới mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp AV vì tiềm năng truyền dữ liệu từ nhiều nguồn đến một số lượng lớn đầu ra.

Tường video LCD

Chương trình video wall này giới thiệu các đặc điểm chung của phương pháp nối iSEMC 3 × 3, cấu hình sản phẩm, các chỉ số kỹ thuật và các sơ đồ chương trình video wall tương tự khác.

English English
Trung tâm hỗ trợ
Liên hệ

Bản quyền © 2023 iSEMC Bảo lưu mọi quyền            BẢN ĐỒ CHI NHÁNH | Điều khoản sử dụng | Hợp pháp  | SSL