Giới thiệu về Thương hiệu iSEMC

Khai báo trang trọng

iSEMC có nhiều giải pháp video wall và các sản phẩm liên quan để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về môi trường kỹ thuật số nâng cao. Sau nhiều năm phát triển, nó đã được đa số người dùng và khách hàng công nhận, ủng hộ và khen ngợi. Trong ngành, nó cũng có ảnh hưởng nhất định.

Gần đây, công ty chúng tôi (Beijing Lema Technology Co., Ltd) phát hiện một số công ty đã vi phạm nghiêm trọng nhãn hiệu của công ty chúng tôi trong việc thông tin, quảng cáo sản phẩm (bao gồm cả sản phẩm dịch vụ) mà họ cung cấp quyền, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty của chúng tôi. Sau đây, công ty chúng tôi xin long trọng tuyên bố như sau:

1. Công ty của chúng tôi (Beijing Lema Technology Co., Ltd) sở hữu hợp pháp nhãn hiệu "iSEMC" và được hưởng độc quyền và được pháp luật bảo vệ. Nếu không có sự cho phép và cho phép của công ty chúng tôi, bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào khác sẽ không được sử dụng nó khi chưa được phép và sẽ không vi phạm quyền nhãn hiệu của công ty chúng tôi;
2. Đối với những công ty có liên quan vi phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty chúng tôi, công ty chúng tôi đã thu thập và lưu giữ một lượng lớn bằng chứng vi phạm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẵn sàng cảnh báo các công ty có liên quan vi phạm quyền nhãn hiệu của công ty chúng tôi với thái độ thân thiện: vui lòng dừng ngay hành vi vi phạm và xóa nội dung có liên quan vi phạm quyền nhãn hiệu của công ty chúng tôi!
3. Đối với những công ty hoặc cá nhân có liên quan xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty chúng tôi, nếu chúng tôi không ngay lập tức ngăn chặn và khắc phục hành vi xâm phạm, công ty chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu bồi thường mọi thiệt hại kinh tế đã gây ra cho công ty của chúng tôi. Nếu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ảnh chụp màn hình Trang web Chứng nhận Đại lý

Chứng nhận nhãn hiệu
English English
Trung tâm hỗ trợ
Liên hệ

Bản quyền © 2023 iSEMC Bảo lưu mọi quyền            BẢN ĐỒ CHI NHÁNH | Điều khoản sử dụng | Hợp pháp  | SSL