Điều khoản sử dụng

1. Về tài liệu này:

1.1 Tài liệu này đưa ra các điều khoản và điều kiện ("các Điều kiện", "các Điều kiện này") của việc bán Công nghệ LEMA ("LEMA"), được mua bởi Đại lý, Công ty A&D, Nhóm mua, Người dùng cuối, Khách hàng bán lẻ hoặc bất kỳ thực thể khác ("PURCHASER")

1.2 LEMA có thể thay đổi các Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đơn đặt hàng nào đã được PURCHASER gửi.

2. Định nghĩa:

2.1 Trong các Điều kiện này, các thuật ngữ sau sẽ có nghĩa sau:

- Ngày làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu. ngoại trừ ngân hàng hoặc các ngày lễ khác

- Hợp đồng: Thỏa thuận được hình thành khi LEMA đồng ý cung cấp Hàng hóa cho NGƯỜI MUA với Giá đã thỏa thuận và bao gồm các Điều kiện này

- Địa chỉ giao hàng: Địa chỉ giao hàng do PURCHASER cung cấp cho LEMA.

- Hàng hóa: Hàng hóa do NGƯỜI MUA HÀNG đặt

- Giá: giá của Hàng hóa theo thông báo của LEMA và sau đó đồng ý cung cấp Hàng hóa cho NGƯỜI MUA

- LEMA: LEMA Technology, một công ty đã đăng ký tại Trung Quốc, với số điện thoại liên hệ chính: +86 10 69412688

- NGƯỜI MUA: bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đặt hàng từ Công nghệ LEMA

3. Ứng dụng:

3.1 Các Điều kiện này áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng do NGƯỜI MUA HÀNG đặt trừ khi các điều khoản thay thế được viết cụ thể và có thỏa thuận. Không có điều khoản hoặc điều kiện nào khác sẽ được áp dụng.

 

4. Giá cả:

4.1 Tất cả các bảng giá, tài liệu quảng cáo và danh mục chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và giá của tất cả Hàng hóa sẽ được LEMA xác nhận khi PURCHASER đặt hàng. Bất kỳ đề nghị nào LEMA đưa ra để cung cấp Hàng hóa tại một Giá nhất định sẽ chỉ mở trong 30 ngày trừ khi có chỉ định khác trên báo giá LEMA. Sau khoảng thời gian đó, Ưu đãi LEMA sẽ bị thu hồi.

 

5. Đơn đặt hàng:

5.1 Hợp đồng cung cấp Hàng hóa giữa PURCHASER và LEMA sẽ được hình thành khi LEMA thông báo cho PURCHASER về Giá của Hàng hóa và Điều kiện trong tài liệu này ("đơn đặt hàng"), và BÊN MUA muốn tiến hành đặt hàng.

5.2 Bạn có thể gửi đơn đặt hàng qua email cho đại diện bán hàng của chúng tôi. Tất cả các đơn đặt hàng phải bao gồm: Thông tin thanh toán đầy đủ của bạn, bao gồm địa chỉ thanh toán, người liên hệ và số điện thoại của họ. Thông tin vận chuyển đầy đủ (nơi hàng hóa sẽ được gửi) bao gồm địa chỉ thực, người liên hệ và số điện thoại của họ, và bất kỳ yêu cầu giao hàng đặc biệt nào (yêu cầu giao hàng đặc biệt có thể phải trả thêm phí vận chuyển) và phạm vi ngày giao hàng được yêu cầu (cực kỳ quan trọng - xem bên dưới )

Ngày giao hàng được yêu cầu là một yếu tố bắt buộc của đơn đặt hàng. Việc không cho biết ngày giao hàng sẽ dẫn đến việc đơn đặt hàng được vận chuyển ngay khi nó sẵn sàng. Việc chỉ định ngày giao hàng sớm hơn thời gian giao hàng đã nêu đối với các mặt hàng trong đơn đặt hàng sẽ dẫn đến việc đơn hàng được vận chuyển ngay khi nó sẵn sàng. Nếu cần một ngày giao hàng cụ thể, vui lòng cho biết phạm vi ngày được chấp nhận vì có thể không giao hàng vào một ngày cụ thể. Nếu đơn đặt hàng không thể được nhận cho đến một ngày nhất định, vui lòng cho biết ngày "không phải trước", với hiểu rằng đơn đặt hàng có thể đến bất kỳ lúc nào sau ngày đó và không nhất thiết sẽ đến vào ngày hôm sau.

5.3 Đơn đặt hàng đã được LEMA thừa nhận không thể thay đổi hoặc hủy bỏ mà không có sự đồng ý của LEMA, sự đồng ý này có thể được điều kiện dựa trên sự đồng ý của Khách hàng về việc thanh toán các chi phí tăng thêm hoặc bổ sung do thay đổi hoặc hủy được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở 25 phần trăm (30% ) phí hủy nếu đơn hàng bị hủy hoặc thay đổi trong vòng tối thiểu ba mươi (XNUMX) ngày trước ngày giao hàng dự kiến ​​như đã xác nhận. Sản phẩm có tùy chọn tùy chỉnh không thể bị hủy hoặc trả lại.

6. Chuyển:

6.1 Tất cả chi phí giao hàng sẽ do NGƯỜI MUA thanh toán trừ khi LEMA có thỏa thuận khác bằng văn bản.

6.2 Giao hàng sẽ đến Địa chỉ giao hàng do PURCHASER cung cấp Trong đơn đặt hàng. Không có đơn đặt hàng nào sẽ được xác nhận hoặc xử lý mà không có Địa chỉ giao hàng được xác nhận.

6.3 LEMA không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với Hàng hóa xảy ra trong quá trình vận chuyển. Tất cả rủi ro về Hàng hóa sẽ chuyển cho NGƯỜI MUA khi Hàng hóa rời khỏi kho LEMA.

6.4 Tất cả thời gian giao hàng là gần đúng và có thể thay đổi. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng sẽ không cho NGƯỜI MUA quyền giữ lại khoản thanh toán để từ chối nhận Hàng hóa, nhận bất kỳ khoản bồi hoàn tiền phạt nào hoặc chấm dứt Hợp đồng

6.5 BÊN MUA có trách nhiệm đảm bảo rằng có đủ quyền truy cập an toàn đến Địa chỉ Giao hàng cho Hàng hóa mà BÊN MUA đã đặt hàng, có tính đến kích thước, trọng lượng và số lượng lớn của Hàng hóa mà BÊN MUA đã đặt. Nếu Hàng hóa đã đặt không thể được dỡ xuống do không đủ khả năng tiếp cận, Hàng hóa có thể được trả lại kho vận chuyển, và có thể áp dụng thêm phí lưu kho hàng hóa và phí tái giao hàng bổ sung.

6.6 PURCHASER có trách nhiệm đảm bảo rằng PURCHASER đã đo lường khu vực mà Hàng hóa sẽ được lắp đặt (cũng như tất cả các khu vực tiếp cận khu vực lắp đặt) một cách chính xác để đảm bảo có đủ quyền truy cập vào

tính kích thước, trọng lượng và số lượng lớn của Hàng hóa mà NGƯỜI MUA đã đặt.

6.7 Nếu NGƯỜI MUA HÀNG không có mặt để nhận Hàng hóa hoặc NGƯỜI MUA HÀNG từ chối nhận Hàng hóa một cách vô lý. LEMA có thể tính các chi phí hợp lý của PURCHASER trong việc đưa Hàng hóa về kho vận chuyển hàng hóa, chi phí lưu kho hợp lý và các khoản phí hợp lý để giao lại Hàng hóa cho PURCHASER. Trong mọi trường hợp, việc từ chối lô hàng không cấu thành việc hủy đơn đặt hàng hoặc yêu cầu khôi phục hoặc từ chối thanh toán cho đơn đặt hàng.

7. Trường hợp bất khả kháng:

7.1 Mặc dù LEMA cố gắng hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng trong thời gian giao hàng đã báo trước, nhưng một số trường hợp ngoài tầm kiểm soát của LEMA có thể ngăn cản điều này. Những trường hợp này bao gồm thiên tai như hỏa hoạn, lũ lụt, bão dữ dội, dịch vụ gián đoạn tranh chấp lao động, loại trừ, khó khăn trong vận chuyển, hỏng máy, vỡ nợ của nhà cung cấp, không cung cấp được hàng hóa hoặc linh kiện cho nhà cung cấp hoặc những khó khăn tương tự không kiểm soát được. Nếu những trường hợp như vậy phát sinh. LEMA sẽ có quyền và có đủ thời gian để (i) tìm kiếm các thỏa thuận thay thế với Người mua, (ii) không cung cấp Hàng hóa nữa và hoàn trả đầy đủ cho NGƯỜI MUA, hoặc (ii) chỉ cung cấp Hàng hóa khi hoàn cảnh liên quan cho phép

 

8. Điều khoản thanh toán:

8.1 NGƯỜI MUA đồng ý thanh toán Giá, phí giao hàng và bất kỳ khoản phí nào khác đã thỏa thuận. Chúng tôi khuyến nghị PURCHASER sử dụng Chuyển khoản Điện tín (T / T) là phương thức phổ biến nhất ở Trung Quốc, Nếu PURCHASER muốn áp dụng bất kỳ điều khoản thanh toán nào khác như Thư tín dụng trả ngay (L / C trả ngay) hoặc Chứng từ chống lại việc thanh toán trả ngay ( D / P trả ngay), NGƯỜI MUA HÀNG nên xác nhận với đại diện bán hàng của chúng tôi trước khi đặt hàng.

8.2 Trừ khi có thỏa thuận khác, điều khoản thanh toán cho Hàng hóa sẽ là 70% giá thanh toán trước tại thời điểm đặt hàng và số dư thanh toán đến hạn trước ngày giao hàng. Việc sản xuất đơn đặt hàng sẽ không bắt đầu cho đến khi nhận được khoản thanh toán đặt cọc 70% đầu tiên. Nếu cả hai bên đồng ý với thời gian giao hàng sản phẩm đặc biệt là 4 tuần hoặc ít hơn, thanh toán đầy đủ sẽ đến hạn thanh toán Ngay khi đặt hàng.

8.3 Bất kỳ điều khoản nào khác với các điều khoản được lưu ý trong 8.2 ở đây đều yêu cầu LEMA đăng ký tín dụng đã được chấp thuận.

8.4 Tất cả các hóa đơn phải được thanh toán tại trụ sở đăng ký của LEMA / hoặc qua tài khoản ngân hàng như đã nêu trong Hóa đơn. Trong trường hợp đến hạn không thanh toán.

LEMA sẽ được quyền (i) nhận từ PURCHASER lãi suất 1% mỗi tháng trên tất cả số tiền chưa thanh toán (ii) nhận từ PURCHASER số tiền tiếp theo là 10% của tất cả số tiền chưa thanh toán hoặc $ 100 (tùy theo mức nào lớn hơn); và / hoặc (iii) đình chỉ và / hoặc chấm dứt mà không cần thông báo tất cả các thỏa thuận với PURCHASER (bao gồm cả Hợp đồng này) mà không bồi thường hoặc trả lại bất kỳ số tiền nào đã thanh toán theo các thỏa thuận đó.

8.5 Visa, MasterCard và Western Union được chấp nhận với phí xử lý 3.75%.

8.6 Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện bằng quỹ của Hoa Kỳ.

 

9. Khiếm khuyết và Khiếu nại:

9: 1 NGƯỜI MUA phải ngay lập tức kiểm tra Hàng hóa khi đến at Địa chỉ giao hàng.

9.1.1 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHI NHẬN HÀNG VẬN CHUYỂN

(i) XÁC MINH COUNT

Đảm bảo rằng bạn nhận được nhiều thùng carton như được liệt kê trên biên lai giao hàng. Nếu phát hiện ra bất kỳ sự thiếu hụt nào, hãy ghi lại chính xác số lượng thùng còn thiếu trên biên lai giao hàng của hãng vận chuyển và yêu cầu tài xế ghi nhận sự thiếu hụt trên bản sao của bạn.

(ii) KIỂM TRA CẨN THẬN TỪNG CARTON VỀ THIỆT HẠI

Nếu có thể nhìn thấy hư hỏng, hãy ghi thông tin này vào biên lai giao hàng và yêu cầu tài xế ghi chú rõ ràng về hư hỏng trên bản sao của bạn. Nếu bạn nghi ngờ rằng đồ trong thùng có thể bị hỏng, hãy yêu cầu người lái xe vẫn có mặt trong khi bạn mở thùng và cùng kiểm tra bên trong. Mọi thiệt hại được che giấu được phát hiện cũng cần được ghi chú trên biên nhận giao hàng và trên bản sao của bạn. Đảm bảo giữ lại bản sao của bạn.

(iii) NGAY LẬP TỨC SAU KHI GIAO HÀNG, MỞ TẤT CẢ CÁC CARTON VÀ KIỂM TRA THIỆT HẠI LIÊN TỤC

Tất cả các thùng phải được mở ra và kiểm tra nội dung để phát hiện những hư hỏng có thể bị che giấu.

(iv) BÁO CÁO BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO ĐẾN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA LEMA NGAY LẬP TỨC (+86 10 69412688)

Nếu phát hiện có hư hỏng, thông tin chi tiết phải được báo cáo cho LEMA ngay lập tức. Việc không báo cáo các hư hỏng được che giấu trong vòng 5 ngày theo lịch kể từ ngày giao hàng có thể dẫn đến việc người vận chuyển từ chối yêu cầu và mọi chi phí thay thế có thể do bạn chịu trách nhiệm.

9.1.2 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHI NGƯỜI GIAO HÀNG KIỂM TRA CÁC MẶT HÀNG BỊ HẠI

(i) CÓ HÀNG HÓA TRONG KHU VỰC TIẾP NHẬN

Đảm bảo rằng các mặt hàng bị hư hỏng chưa được di chuyển khỏi khu vực nhận hàng. Cho phép nhân viên kiểm tra các mặt hàng bị hư hỏng, thùng carton, vật liệu đóng gói bên trong và hóa đơn vận chuyển hàng hóa. Hãy nhớ giữ lại biên lai giao hàng của bạn vì nó sẽ cần thiết làm tài liệu hỗ trợ khi khiếu nại được nộp.

(ii) SAU KHI NGƯỜI KIỂM TRA ĐIỀN BÁO CÁO, HÃY ĐỌC KỸ NÓ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ tuyên bố nào của thanh tra viên trong báo cáo, đừng ký tên vào báo cáo đó. Trừ khi việc sửa chữa hoàn toàn đạt yêu cầu, hãy chắc chắn rằng người kiểm tra yêu cầu thay thế trên báo cáo kiểm tra. Chỉ có thể đặt hàng một mặt hàng mới nếu báo cáo chỉ định “thay thế”.

(iii) TIẾP TỤC LẠI KHAI THÁC BỊ THIỆT HẠI

Mặc dù việc kiểm tra đã hoàn thành, các vật phẩm hư hỏng không thể được sử dụng hoặc vứt bỏ mà không có sự cho phép bằng văn bản của người vận chuyển hoặc LEMA. Sau khi yêu cầu được giải quyết, người vận chuyển sẽ đến nhận các mặt hàng bị hư hỏng hoặc gửi thư yêu cầu bạn thanh lý hàng hóa.

9.2 Nếu NGƯỜI MUA có bất kỳ khiếu nại nào về bản chất, số lượng, chất lượng hoặc tình trạng bên ngoài của Hàng hóa hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác về Hàng hóa rõ ràng một cách hợp lý. NGƯỜI MUA phải thông báo cho LEMA tại thời điểm giao hàng và ghi vào bản chính của chứng từ vận tải và / hoặc biên bản giao hàng.

9.3 Nếu NGƯỜI MUA có bất kỳ khiếu nại nào về bất kỳ khiếm khuyết không nhìn thấy nào của Hàng hóa. PURCHASER phải thông báo cho LEMA ngay lập tức khi phát hiện ra lỗi. Bất kỳ việc trả lại Hàng hóa nào sẽ phải tuân theo thỏa thuận bằng văn bản của LEMA.

9.4 Việc chấp nhận Hàng trả lại luôn tùy thuộc vào quyết định của LEMA và không chỉ ra thỏa thuận của LEMA về việc chịu chi phí trả lại. Sự tồn tại của một khiếu nại không làm cho PURCHASER có nghĩa vụ thanh toán Giá vào ngày đến hạn đã nêu của PURCHASER.

9.5 Không giới hạn ở trên. NGƯỜI MUA sẽ không có quyền trả lại Hàng hóa nếu:

(i) Sản phẩm được tạo ra theo thông số kỹ thuật của PURCHASER hoặc được cá nhân hóa cho PURCHASER; hoặc (ii) NGƯỜI MUA đã can thiệp hoặc sửa đổi Hàng hóa theo bất kỳ cách nào.

10. Lưu giữ:
· 10.1 Cho đến khi thanh toán đầy đủ Giá, LEMA vẫn giữ quyền sở hữu Hàng hóa và Hàng hóa phải được giữ nguyên trạng.
10.2 Trong trường hợp thanh toán chậm, LEMA có quyền lấy lại Hàng hóa từ PURCHASER với rủi ro và chi phí của PURCHASER mà không cần thông báo.
11. Chấm dứt:

11.1 Nếu PURCHASER không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của PURCHASER theo Hợp đồng hoặc tuân thủ bất kỳ bảo đảm nào được nêu dưới đây, LEMA sẽ có quyền chấm dứt Hợp đồng mà không cần thông báo. PURCHASER sẽ được yêu cầu thanh toán cho tất cả Hàng hóa đã hoàn thành trong quá trình sản xuất đã được vận chuyển (hoặc được lên lịch vận chuyển) cho PURCHASER và phải thanh toán cho tất cả các thiệt hại, với mức cố định tuyệt đối tối thiểu là 30% giá đã thỏa thuận (hoặc trong trường hợp đặt hàng liên quan đến các sản phẩm tùy chỉnh hoặc các sản phẩm được làm theo cấu hình phi tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, 50% giá đã thỏa thuận).

12. Bảo hành:

12.1 LEMA cung cấp cho Người mua một Bảo hành Sản phẩm Có giới hạn cho tất cả các Sản phẩm. Kể từ ngày mua, bảo hành của LEMA bao gồm các hạng mục dưới đây:

  • Bảo hành 3 năm cho các sản phẩm cấp độ công nghiệp

Bộ điều khiển Video Wall: Dòng VK / Dòng VK Lite-B / Dòng VK Lite-S / Dòng NP Pro

Công cụ chuyển mạch ma trận: Dòng MT / Dòng AM

 

  • Bảo hành 2 năm cho các sản phẩm cấp thương mại

Bộ điều khiển Video Wall: Dòng CR, Dòng CS, Dòng CE, Dòng CL, Dòng TK, Dòng TM, Dòng TS

 

  • Bảo hành 1Years cho các sản phẩm hiển thị và các sản phẩm khác

Màn hình LCD, Màn hình LED, Bộ mở rộng AV, Bộ chia, Bộ xử lý quay video, Bộ xử lý lớp phủ phụ đề, Bộ xử lý hiệu chỉnh hình học, Bộ chuyển đổi, Cáp, Giá đỡ

 

12.2 Bảo hành sẽ chỉ được áp dụng nếu NGƯỜI MUA thông báo cho LEMA ngay lập tức khi phát hiện ra bất kỳ lỗi nào trong Hàng hóa mà nguyên nhân trực tiếp do lỗi thiết kế hoặc sản xuất. Bất kỳ chi phí bổ sung nào khi yêu cầu theo bảo hành này như thuế và chi phí vận chuyển sẽ do NGƯỜI MUA HÀNG chịu. Khi đưa ra yêu cầu bảo hành, LEMA sẽ điều tra lỗi bị cáo buộc trong Hàng hóa. Nếu kết quả của cuộc điều tra này cho thấy Hàng hóa bị lỗi do thiết kế hoặc sản xuất của LEMA, Hàng hóa đã mua sẽ được thay thế toàn bộ hoặc một phần bằng Hàng hóa có tính chất và chất lượng tương tự.

12.2 Sẽ không có bảo hành nào được áp dụng trong các trường hợp không giới hạn sau:

(a) Bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng Hàng hóa nào không đúng cách, bao gồm cả việc không tuân thủ các hướng dẫn của LEMA liên quan đến việc sử dụng Hàng hóa;

(b) bất kỳ sự thiếu bảo trì nào của Hàng hóa;

(c) Nếu Hàng hóa đã được sử dụng cho mục đích mà chúng không được dự kiến

(d) nếu NGƯỜI MUA bỏ qua bất kỳ điều khoản nào của các Điều kiện này.

12.3 Trong trường hợp LEMA tiến hành sửa chữa, bảo hành sẽ bị giới hạn đối với những sửa chữa mà LEMA đã đồng ý thực hiện hoặc bất kỳ bộ phận thay thế nào mà LEMA đã đồng ý cung cấp trong Hợp đồng. LEMA sẽ tính phí PURCHASER cho tất cả các điều chỉnh, sửa chữa, thay đổi và / hoặc gia hạn trừ khi chúng được đồng ý như một phần của Hợp đồng ban đầu.

12.4 Đơn đặt hàng tùy chỉnh không thể bị hủy sau khi chúng được đưa vào sản xuất.

13. Sở hữu trí tuệ:

13.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc thực hiện các đơn đặt hàng tùy chỉnh, bao gồm hoặc liên quan đến bất kỳ bản vẽ, văn bản và thiết kế nào, theo đây sẽ được PURCHASER cấp phép cho LEMA trên cơ sở không độc quyền trên toàn thế giới. PURCHASER sẽ hoàn thành mọi hành vi và ký kết mọi thỏa thuận cần thiết để tuân thủ điều khoản này.

13.2 PURCHASER đảm bảo rằng việc chế tạo, sản xuất và giao Hàng hóa cuối cùng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào và PURCHASER theo đây bồi thường cho LEMA mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ bất kỳ cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba và PURCHASER sẽ bồi thường cho LEMA những thiệt hại (cả trực tiếp và gián tiếp) mà LEMA phải gánh chịu. Như một Điều kiện của Hợp đồng, PURCHASER đồng ý cho phép LEMA sử dụng hình ảnh của Hàng hóa được lắp đặt tại địa điểm của PURCHASER cho danh mục quảng cáo và tiếp thị của LEMA. Bằng cách cho phép LEMA sử dụng hình ảnh và hình ảnh của Hàng hóa, PURCHASER sẽ tự động chuyển cho LEMA giấy phép sử dụng không giới hạn những hình ảnh này cho mục đích quảng bá sản phẩm và dịch vụ của LEMA.

14. Không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất kinh doanh:

14.1 Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, LEMA từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Hàng hóa. Điều này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của PURCHASER với tư cách là người tiêu dùng.

2 LEMA sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trong hợp đồng, vi phạm (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất), trước hợp đồng hoặc các tuyên bố khác (trừ các trình bày sai sự thật hoặc gian lận) hoặc ngoài hoặc liên quan đến các Điều kiện này đối với: (i) bất kỳ thiệt hại kinh tế (bao gồm nhưng không giới hạn mất doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hoặc tiết kiệm dự kiến); hoặc (ii) bất kỳ sự mất thiện chí hoặc danh tiếng nào; hoặc (iii) bất kỳ tổn thất đặc biệt hoặc gián tiếp nào mà bên đó phải chịu hoặc gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến các quy định của bất kỳ vấn đề nào theo Điều kiện.
15. Tổng quát:
15.1 Chuyển nhượng của NGƯỜI MUA: NGƯỜI MUA không được chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào theo hợp đồng cho bất kỳ ai khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của LEMA.
15.2 Chuyển nhượng bởi Công ty: LEMA sẽ được quyền chuyển nhượng quyền lợi của Hợp đồng và bất kỳ khoản nợ nào theo Hợp đồng.
15.3 Hợp đồng phụ: LEMA có thể ký hợp đồng lại các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.
15.4 Các điều khoản không hợp lệ: Mỗi điều khoản của hợp đồng là riêng biệt và có thể bị cắt đứt, và nếu bất kỳ điều khoản nào bị coi là vô hiệu hoặc vô hiệu, điều khoản đó sẽ bị cắt bỏ và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.
15.5 Từ bỏ: Đôi khi, LEMA có thể theo quyết định riêng và tuyệt đối của LEMA, quyết định không thực hiện hoặc đợi trước khi thực hiện các quyền của LEMA. Nếu LEMA làm như vậy, LEMA sẽ vẫn có quyền nhấn mạnh vào các điều khoản nghiêm ngặt của Hợp đồng vào bất kỳ ngày nào sau này.
15.6 Luật pháp và thẩm quyền: Hợp đồng được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và các tòa án Bắc Kinh có thẩm quyền độc quyền.
English English
Trung tâm hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi

Bản quyền © 2020 Công nghệ LEMA Bảo lưu mọi quyền            Sơ đồ trang | Điều khoản sử dụng | Hợp pháp  | SSL