Điều khoản sử dụng

1. Về tài liệu này:

1.1 Tài liệu này đưa ra các điều khoản và điều kiện ("Điều kiện", "các Điều kiện này") của việc bán Công nghệ iSEMC ("iSEMC") được mua bởi Đại lý, Công ty A&D, Nhóm mua hàng, Người dùng cuối, Khách hàng bán lẻ hoặc bất kỳ thực thể khác ("BÊN MUA")

1.2 iSEMC có thể thay đổi các Điều kiện này bất cứ lúc nào. Những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đơn đặt hàng nào đã được gửi bởi NGƯỜI MUA.

2. Định nghĩa:

2.1 Trong các Điều kiện này, các thuật ngữ sau sẽ có nghĩa sau:

- Ngày làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu. ngoại trừ ngân hàng hoặc các ngày lễ khác

- Hợp đồng: Thỏa thuận được hình thành khi iSEMC đồng ý cung cấp Hàng hóa cho BÊN MUA với Giá đã thỏa thuận và bao gồm các Điều kiện này

- Địa chỉ giao hàng: Địa chỉ giao hàng do BÊN MUA cung cấp cho iSEMC.

- Hàng hóa: Hàng hóa do NGƯỜI MUA HÀNG đặt

- Giá cả: giá của Hàng Hóa do iSEMC thông báo và sau đó đồng ý cung cấp Hàng Hóa cho BÊN MUA

- iSEMC: iSEMC Technology, công ty đăng ký tại Trung Quốc, số điện thoại liên hệ chính: +86 10 69412688

- NGƯỜI MUA: bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đặt mua Hàng hóa từ iSEMC Technology

3. Ứng dụng:

3.1 Các Điều kiện này áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng do NGƯỜI MUA HÀNG đặt trừ khi các điều khoản thay thế được viết cụ thể và có thỏa thuận. Không có điều khoản hoặc điều kiện nào khác sẽ được áp dụng.

 

4. Giá cả:

4.1 Tất cả bảng giá, tài liệu quảng cáo và danh mục chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và giá của tất cả Hàng hóa sẽ được iSEMC xác nhận khi NGƯỜI MUA đặt hàng. Bất kỳ lời đề nghị nào iSEMC đưa ra để cung cấp Hàng hóa tại một Giá nhất định sẽ chỉ được mở trong 30 ngày trừ khi có quy định khác trên báo giá iSEMC. Sau khoảng thời gian đó, Ưu đãi iSEMC sẽ bị rút lại.

 

5. Đơn đặt hàng:

5.1 Hợp đồng cung cấp Hàng hóa giữa BÊN MUA và iSEMC sẽ được hình thành khi iSEMC thông báo cho BÊN MUA về Giá của Hàng hóa và các Điều kiện ở đây ("đơn đặt hàng") và BÊN MUA muốn tiến hành đặt hàng Hàng hóa.

5.2 Bạn có thể gửi đơn đặt hàng qua email cho đại diện bán hàng của chúng tôi. Tất cả các đơn đặt hàng phải bao gồm: Thông tin thanh toán đầy đủ của bạn, bao gồm địa chỉ thanh toán, người liên hệ và số điện thoại của họ. Thông tin vận chuyển đầy đủ (nơi hàng hóa sẽ được gửi) bao gồm địa chỉ thực, người liên hệ và số điện thoại của họ, và bất kỳ yêu cầu giao hàng đặc biệt nào (yêu cầu giao hàng đặc biệt có thể phải trả thêm phí vận chuyển) và phạm vi ngày giao hàng được yêu cầu (cực kỳ quan trọng - xem bên dưới )

Ngày giao hàng được yêu cầu là một yếu tố bắt buộc của đơn đặt hàng. Việc không cho biết ngày giao hàng sẽ dẫn đến việc đơn đặt hàng được vận chuyển ngay khi nó sẵn sàng. Việc chỉ định ngày giao hàng sớm hơn thời gian giao hàng đã nêu đối với các mặt hàng trong đơn đặt hàng sẽ dẫn đến việc đơn hàng được vận chuyển ngay khi nó sẵn sàng. Nếu cần một ngày giao hàng cụ thể, vui lòng cho biết phạm vi ngày được chấp nhận vì có thể không giao hàng vào một ngày cụ thể. Nếu đơn đặt hàng không thể được nhận cho đến một ngày nhất định, vui lòng cho biết ngày "không phải trước", với hiểu rằng đơn đặt hàng có thể đến bất kỳ lúc nào sau ngày đó và không nhất thiết sẽ đến vào ngày hôm sau.

5.3 Các đơn đặt hàng được iSEMC xác nhận không thể thay đổi hoặc hủy bỏ nếu không có sự đồng ý của iSEMC, sự đồng ý này có thể được quy định dựa trên sự đồng ý của Khách hàng về việc thanh toán các chi phí gia tăng hoặc bổ sung do thay đổi hoặc hủy bỏ được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở mức hai mươi lăm phần trăm (25% ) phí hủy nếu đơn đặt hàng bị hủy hoặc thay đổi trong vòng tối thiểu ba mươi (30) ngày trước ngày giao hàng dự kiến ​​như đã xác nhận. Các sản phẩm có tùy chọn tùy chỉnh không thể bị hủy hoặc trả lại.

6. Chuyển:

6.1 Tất cả các chi phí giao hàng sẽ do NGƯỜI MUA thanh toán trừ khi iSEMC đồng ý khác bằng văn bản.

6.2 Giao hàng sẽ đến Địa chỉ giao hàng do PURCHASER cung cấp Trong đơn đặt hàng. Không có đơn đặt hàng nào sẽ được xác nhận hoặc xử lý mà không có Địa chỉ giao hàng được xác nhận.

6.3 iSEMC không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với Hàng hóa xảy ra trong quá trình vận chuyển. Tất cả rủi ro đối với Hàng hóa sẽ được chuyển cho NGƯỜI MUA khi Hàng hóa rời khỏi kho iSEMC.

6.4 Tất cả thời gian giao hàng là gần đúng và có thể thay đổi. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng sẽ không cho NGƯỜI MUA quyền giữ lại khoản thanh toán để từ chối nhận Hàng hóa, nhận bất kỳ khoản bồi hoàn tiền phạt nào hoặc chấm dứt Hợp đồng

6.5 BÊN MUA có trách nhiệm đảm bảo rằng có đủ quyền truy cập an toàn đến Địa chỉ Giao hàng cho Hàng hóa mà BÊN MUA đã đặt hàng, có tính đến kích thước, trọng lượng và số lượng lớn của Hàng hóa mà BÊN MUA đã đặt. Nếu Hàng hóa đã đặt không thể được dỡ xuống do không đủ khả năng tiếp cận, Hàng hóa có thể được trả lại kho vận chuyển, và có thể áp dụng thêm phí lưu kho hàng hóa và phí tái giao hàng bổ sung.

6.6 PURCHASER có trách nhiệm đảm bảo rằng PURCHASER đã đo lường khu vực mà Hàng hóa sẽ được lắp đặt (cũng như tất cả các khu vực tiếp cận khu vực lắp đặt) một cách chính xác để đảm bảo có đủ quyền truy cập vào

tính kích thước, trọng lượng và số lượng lớn của Hàng hóa mà NGƯỜI MUA đã đặt.

6.7 Nếu BÊN MUA không có mặt để nhận Hàng hóa hoặc BÊN MUA từ chối nhận Hàng hóa một cách vô lý. iSEMC có thể tính phí BÊN MUA chi phí hợp lý để trả lại Hàng hóa cho kho vận chuyển hàng hóa, chi phí lưu kho hợp lý và chi phí hợp lý để giao lại Hàng hóa cho BÊN MUA. Trong mọi trường hợp, việc từ chối vận chuyển cấu thành việc hủy bỏ đơn đặt hàng hoặc yêu cầu thu hồi hoặc từ chối thanh toán cho đơn đặt hàng.

7. Trường hợp bất khả kháng:

7.1 Mặc dù iSEMC nỗ lực hoàn thành tất cả các đơn đặt hàng trong thời gian giao hàng đã nêu, nhưng một số trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của iSEMC có thể ngăn cản điều này. Những trường hợp này bao gồm thiên tai như hỏa hoạn, lũ lụt, bão dữ dội, tranh chấp lao động làm gián đoạn dịch vụ, loại trừ, khó khăn trong vận chuyển, hỏng hóc máy móc, vỡ nợ của nhà cung cấp, nhà cung cấp không cung cấp hàng hóa hoặc linh kiện hoặc những khó khăn không kiểm soát được tương tự. Nếu những trường hợp như vậy phát sinh. iSEMC sẽ có quyền và có đủ thời gian để (i) tìm kiếm các thỏa thuận thay thế với Người mua, (ii) không cung cấp Hàng hóa nữa và cung cấp cho NGƯỜI MUA khoản hoàn trả đầy đủ, hoặc (ii) chỉ cung cấp Hàng hóa khi hoàn cảnh liên quan cho phép

 

8. Điều khoản thanh toán:

8.1 NGƯỜI MUA đồng ý thanh toán Giá, phí giao hàng và bất kỳ khoản phí nào khác đã thỏa thuận. Chúng tôi khuyến nghị PURCHASER sử dụng Chuyển khoản Điện tín (T / T) là phương thức phổ biến nhất ở Trung Quốc, Nếu PURCHASER muốn áp dụng bất kỳ điều khoản thanh toán nào khác như Thư tín dụng trả ngay (L / C trả ngay) hoặc Chứng từ chống lại việc thanh toán trả ngay ( D / P trả ngay), NGƯỜI MUA HÀNG nên xác nhận với đại diện bán hàng của chúng tôi trước khi đặt hàng.

8.2 Trừ khi có thỏa thuận khác, điều khoản thanh toán cho Hàng hóa sẽ là 70% giá thanh toán trước tại thời điểm đặt hàng và số dư thanh toán đến hạn trước ngày giao hàng. Việc sản xuất đơn đặt hàng sẽ không bắt đầu cho đến khi nhận được khoản thanh toán đặt cọc 70% đầu tiên. Nếu cả hai bên đồng ý với thời gian giao hàng sản phẩm đặc biệt là 4 tuần hoặc ít hơn, thanh toán đầy đủ sẽ đến hạn thanh toán Ngay khi đặt hàng.

8.3 Bất kỳ điều khoản nào khác với các điều khoản được lưu ý trong 8.2 ở đây đều yêu cầu iSEMC phải có đơn đăng ký tín dụng được phê duyệt.

8.4 Tất cả các hóa đơn phải được thanh toán tại văn phòng iSEMC đã đăng ký/ hoặc qua tài khoản ngân hàng như đã nêu trong Hóa đơn. Trong trường hợp không thanh toán đúng hạn.

iSEMC sẽ có quyền (i) nhận tiền lãi từ BÊN MUA là 1% mỗi tháng trên tất cả số tiền chưa thanh toán (ii) nhận từ BÊN MUA số tiền tiếp theo là 10% của tất cả số tiền chưa thanh toán hoặc 100 USD (tùy theo số tiền nào lớn hơn); và/hoặc (iii) đình chỉ và/hoặc chấm dứt mà không cần thông báo tất cả các thỏa thuận với BÊN MUA (bao gồm cả Hợp đồng này) mà không bồi thường hoặc trả lại bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán theo các thỏa thuận đó.

8.5 Visa, MasterCard và Western Union được chấp nhận với phí xử lý 3.75%.

8.6 Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện bằng quỹ của Hoa Kỳ.

 

9. Khiếm khuyết và Khiếu nại:

9: 1 NGƯỜI MUA phải ngay lập tức kiểm tra Hàng hóa khi đến at Địa chỉ giao hàng.

9.1.1 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHI NHẬN HÀNG VẬN CHUYỂN

(i) XÁC MINH COUNT

Đảm bảo rằng bạn nhận được nhiều thùng carton như được liệt kê trên biên lai giao hàng. Nếu phát hiện ra bất kỳ sự thiếu hụt nào, hãy ghi lại chính xác số lượng thùng còn thiếu trên biên lai giao hàng của hãng vận chuyển và yêu cầu tài xế ghi nhận sự thiếu hụt trên bản sao của bạn.

(ii) KIỂM TRA CẨN THẬN TỪNG CARTON VỀ THIỆT HẠI

Nếu có thể nhìn thấy hư hỏng, hãy ghi thông tin này vào biên lai giao hàng và yêu cầu tài xế ghi chú rõ ràng về hư hỏng trên bản sao của bạn. Nếu bạn nghi ngờ rằng đồ trong thùng có thể bị hỏng, hãy yêu cầu người lái xe vẫn có mặt trong khi bạn mở thùng và cùng kiểm tra bên trong. Mọi thiệt hại được che giấu được phát hiện cũng cần được ghi chú trên biên nhận giao hàng và trên bản sao của bạn. Đảm bảo giữ lại bản sao của bạn.

(iii) NGAY LẬP TỨC SAU KHI GIAO HÀNG, MỞ TẤT CẢ CÁC CARTON VÀ KIỂM TRA THIỆT HẠI LIÊN TỤC

Tất cả các thùng phải được mở ra và kiểm tra nội dung để phát hiện những hư hỏng có thể bị che giấu.

(iv)BÁO CÁO BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO ĐẾN BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG CỦA iSEMC NGAY LẬP TỨC (+86 10 69412688)

Nếu phát hiện thấy hư hỏng, thông tin chi tiết phải được báo cáo ngay cho iSEMC. Việc không báo cáo thiệt hại được che giấu trong vòng 5 ngày theo lịch kể từ ngày giao hàng có thể dẫn đến việc hãng vận chuyển từ chối yêu cầu bồi thường và mọi chi phí thay thế có thể do bạn chịu trách nhiệm.

9.1.2 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHI NGƯỜI GIAO HÀNG KIỂM TRA CÁC MẶT HÀNG BỊ HẠI

(i) CÓ HÀNG HÓA TRONG KHU VỰC TIẾP NHẬN

Đảm bảo rằng các mặt hàng bị hư hỏng chưa được di chuyển khỏi khu vực nhận hàng. Cho phép nhân viên kiểm tra các mặt hàng bị hư hỏng, thùng carton, vật liệu đóng gói bên trong và hóa đơn vận chuyển hàng hóa. Hãy nhớ giữ lại biên lai giao hàng của bạn vì nó sẽ cần thiết làm tài liệu hỗ trợ khi khiếu nại được nộp.

(ii) SAU KHI NGƯỜI KIỂM TRA ĐIỀN BÁO CÁO, HÃY ĐỌC KỸ NÓ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ tuyên bố nào của thanh tra viên trong báo cáo, đừng ký tên vào báo cáo đó. Trừ khi việc sửa chữa hoàn toàn đạt yêu cầu, hãy chắc chắn rằng người kiểm tra yêu cầu thay thế trên báo cáo kiểm tra. Chỉ có thể đặt hàng một mặt hàng mới nếu báo cáo chỉ định “thay thế”.

(iii) TIẾP TỤC LẠI KHAI THÁC BỊ THIỆT HẠI

Ngay cả khi quá trình kiểm tra đã hoàn tất, các mặt hàng bị hư hỏng không được sử dụng hoặc vứt bỏ nếu không có sự cho phép bằng văn bản của nhà cung cấp dịch vụ hoặc iSEMC. Sau khi khiếu nại đã được giải quyết, hãng vận chuyển sẽ nhận các mặt hàng bị hư hỏng hoặc gửi thư yêu cầu bạn xử lý hàng hóa.

9.2 Nếu BÊN MUA có bất kỳ khiếu nại nào về bản chất, số lượng, chất lượng hoặc tình trạng bên ngoài của Hàng hóa hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác về Hàng hóa có cơ sở rõ ràng. NGƯỜI MUA phải thông báo cho iSEMC tại thời điểm giao hàng và ghi lại điều đó trong bản gốc của chứng từ vận tải và/hoặc báo cáo giao hàng.

9.3 Nếu NGƯỜI MUA có bất kỳ khiếu nại nào về bất kỳ khiếm khuyết không nhìn thấy được nào của Hàng hóa. NGƯỜI MUA phải thông báo ngay cho iSEMC khi phát hiện ra lỗi. Bất kỳ việc trả lại Hàng hóa nào cũng phải tuân theo thỏa thuận bằng văn bản của iSEMC.

9.4 Việc chấp nhận Hàng hóa bị trả lại luôn tùy thuộc vào quyết định của iSEMC và không có nghĩa là iSEMC đồng ý chịu chi phí trả lại. Sự tồn tại của khiếu nại không làm giảm BÊN MUA khỏi nghĩa vụ của BÊN MUA phải thanh toán Giá vào ngày đến hạn đã nêu.

9.5 Không giới hạn ở trên. NGƯỜI MUA sẽ không có quyền trả lại Hàng hóa nếu:

(i) Sản phẩm được tạo ra theo thông số kỹ thuật của PURCHASER hoặc được cá nhân hóa cho PURCHASER; hoặc (ii) NGƯỜI MUA đã can thiệp hoặc sửa đổi Hàng hóa theo bất kỳ cách nào.

10. Lưu giữ:
·10.1 Cho đến khi thanh toán đầy đủ Giá, iSEMC vẫn giữ quyền sở hữu Hàng hóa và Hàng hóa phải được giữ nguyên tình trạng ban đầu.
10.2 Trong trường hợp thanh toán trễ, iSEMC có quyền thu hồi Hàng hóa từ NGƯỜI MUA với rủi ro và chi phí do NGƯỜI MUA chịu mà không cần thông báo trước.
11. Chấm dứt:

11.1 Nếu BÊN MUA không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của BÊN MUA theo Hợp đồng hoặc tuân thủ bất kỳ bảo đảm nào được nêu dưới đây, iSEMC sẽ có quyền chấm dứt Hợp đồng mà không cần thông báo. BÊN MUA phải thanh toán cho tất cả Hàng hóa được hoàn thiện thông qua quá trình sản xuất đã vận chuyển (hoặc dự kiến ​​vận chuyển) cho BÊN MUA và phải bồi thường mọi thiệt hại, với mức tối thiểu cố định tuyệt đối là 30% giá đã thỏa thuận (hoặc trong trường hợp đơn đặt hàng liên quan đến các sản phẩm tùy chỉnh hoặc các sản phẩm được sản xuất theo cấu hình không theo tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, 50% giá đã thỏa thuận).

12. Bảo hành:

12.1 iSEMC cung cấp cho Người mua Bảo hành Sản phẩm có Giới hạn cho tất cả các Sản phẩm. Kể từ ngày mua, bảo hành của iSEMC bao gồm các hạng mục bên dưới như sau:

  • Bảo hành 3 năm cho các sản phẩm cấp độ công nghiệp

Bộ điều khiển Video Wall: Dòng VK / Dòng VK Lite-B / Dòng VK Lite-S / Dòng NP Pro

Công cụ chuyển mạch ma trận: Dòng MT / Dòng AM

 

  • Bảo hành 2 năm cho các sản phẩm cấp thương mại

Bộ điều khiển Video Wall: Dòng CR, Dòng CS, Dòng CE, Dòng CL, Dòng TK, Dòng TM, Dòng TS

 

  • Bảo hành 1Years cho các sản phẩm hiển thị và các sản phẩm khác

Màn hình LCD, Màn hình LED, Bộ mở rộng AV, Bộ chia, Bộ xử lý quay video, Bộ xử lý lớp phủ phụ đề, Bộ xử lý hiệu chỉnh hình học, Bộ chuyển đổi, Cáp, Giá đỡ

 

12.2 Bảo hành sẽ chỉ được áp dụng nếu NGƯỜI MUA thông báo cho iSEMC ngay lập tức khi phát hiện ra bất kỳ khiếm khuyết nào của Hàng hóa có thể quy trực tiếp cho lỗi thiết kế hoặc sản xuất. Mọi chi phí bổ sung cho việc yêu cầu bảo hành này như thuế và chi phí vận chuyển sẽ do NGƯỜI MUA chịu. Khi đưa ra yêu cầu bảo hành, iSEMC sẽ điều tra lỗi được cho là của Hàng hóa. Nếu kết quả của cuộc điều tra này cho thấy rằng Hàng hóa bị lỗi do thiết kế hoặc sản xuất của iSEMC, thì Hàng hóa đã mua sẽ được thay thế toàn bộ hoặc một phần bằng Hàng hóa có tính chất và chất lượng tương tự.

12.2 Sẽ không có bảo hành nào được áp dụng trong các trường hợp không giới hạn sau:

(a) Bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng Hàng hóa nào không đúng cách, bao gồm cả việc không tuân thủ các hướng dẫn của iSEMC liên quan đến việc sử dụng Hàng hóa;

(b) bất kỳ sự thiếu bảo trì nào của Hàng hóa;

(c) Nếu Hàng hóa đã được sử dụng cho mục đích mà chúng không được dự kiến

(d) nếu NGƯỜI MUA bỏ qua bất kỳ điều khoản nào của các Điều kiện này.

12.3 Trong trường hợp iSEMC tiến hành sửa chữa, bảo hành sẽ được giới hạn ở những sửa chữa mà iSEMC đồng ý thực hiện hoặc bất kỳ bộ phận thay thế nào mà iSEMC đồng ý cung cấp trong Hợp đồng. iSEMC sẽ tính phí BÊN MUA đối với tất cả các điều chỉnh, sửa chữa, thay đổi và/hoặc mở rộng trừ khi chúng được thỏa thuận như một phần của Hợp đồng ban đầu.

12.4 Đơn đặt hàng tùy chỉnh không thể bị hủy sau khi chúng được đưa vào sản xuất.

13. Sở hữu trí tuệ:

13.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc thực hiện các đơn đặt hàng tùy chỉnh, bao gồm hoặc liên quan đến bất kỳ bản vẽ, văn bản và thiết kế nào, theo đây sẽ được NGƯỜI MUA cấp phép cho iSEMC trên cơ sở không độc quyền, trên toàn thế giới. NGƯỜI MUA sẽ hoàn thành tất cả các hành vi và ký kết bất kỳ thỏa thuận nào cần thiết để tuân thủ điều khoản này.

13.2 BÊN MUA đảm bảo rằng việc sản xuất, sản xuất và giao Hàng hóa cuối cùng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào và BÊN MUA theo đây bồi thường cho iSEMC trước mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ bất kỳ cáo buộc nào về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào và BÊN MUA sẽ bồi thường cho iSEMC những thiệt hại (cả trực tiếp và gián tiếp) mà iSEMC phải gánh chịu. Là một Điều kiện của Hợp đồng, BÊN MUA đồng ý cho phép iSEMC sử dụng hình ảnh của Hàng hóa như được lắp đặt tại địa điểm của BÊN MUA cho danh mục quảng cáo và tiếp thị của iSEMC. Bằng cách cho phép iSEMC sử dụng hình ảnh và hình ảnh của Hàng hóa, NGƯỜI MUA sẽ tự động chuyển cho iSEMC giấy phép sử dụng những hình ảnh này không giới hạn cho mục đích quảng bá sản phẩm và dịch vụ của iSEMC.

14. Không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất kinh doanh:

14.1 Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, iSEMC từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Hàng hóa. Điều này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của NGƯỜI MUA với tư cách là người tiêu dùng.

2 iSEMC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất), trước hợp đồng hoặc các tuyên bố khác (không phải là xuyên tạc do gian lận hoặc cẩu thả) hoặc các trường hợp khác ngoài hoặc liên quan đến các Điều kiện này đối với: (i) bất kỳ tổn thất kinh tế (bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất về doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, hoạt động kinh doanh hoặc khoản tiết kiệm dự kiến); hoặc (ii) bất kỳ tổn thất nào về uy tín hoặc danh tiếng; hoặc (iii) bất kỳ tổn thất đặc biệt hoặc gián tiếp nào mà bên đó phải chịu hoặc gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản của bất kỳ vấn đề nào theo Điều kiện.
15. Tổng quát:
15.1 Chuyển nhượng bởi BÊN MUA: BÊN MUA không được chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào theo hợp đồng cho bất kỳ ai khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của iSEMC.
15.2 Chuyển nhượng bởi Công ty: iSEMC có quyền chuyển nhượng quyền lợi của Hợp đồng và bất kỳ khoản nợ nào theo Hợp đồng.
15.3 Hợp đồng phụ: iSEMC có thể ký hợp đồng phụ thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.
15.4 Các điều khoản không hợp lệ: Mỗi điều khoản của hợp đồng là riêng biệt và có thể bị cắt đứt, và nếu bất kỳ điều khoản nào bị coi là vô hiệu hoặc vô hiệu, điều khoản đó sẽ bị cắt bỏ và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.
15.5 Miễn trừ: iSEMC đôi khi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của iSEMC, quyết định không thực hiện hoặc chờ đợi trước khi thực hiện các quyền của iSEMC. Nếu iSEMC làm như vậy, iSEMC vẫn có quyền yêu cầu các điều khoản nghiêm ngặt của Hợp đồng vào bất kỳ ngày nào sau này.
15.6 Luật pháp và thẩm quyền: Hợp đồng được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và các tòa án Bắc Kinh có thẩm quyền độc quyền.
English English
Trung tâm hỗ trợ
Liên hệ

Bản quyền © 2023 iSEMC Bảo lưu mọi quyền            BẢN ĐỒ CHI NHÁNH | Điều khoản sử dụng | Hợp pháp  | SSL