Splitter

Bộ chia HDMI 1x2, 1 × 4, 1 × 8

Bộ chia HDMI 1x2, 1 × 4, 1 × 8

Bộ chia HDMI 1 × 2/1 × 4/1 × 8 phân phối đồng thời 1 nguồn HDMI đến 2/4 / 8HDMI hiển thị. Áp dụng cho STB, DVD, Media player, laptop, D-VHS và các thiết bị HD-Player khác. Nó tương thích với HDMI 3D và 4Kx2K.

Bộ chia DVI 1 × 4, 1 × 8

Bộ chia DVI 1 × 4, 1 × 8

Bộ chia DVI 1 × 4/1 × 8 phân phối đồng thời 1 nguồn DVI đến 4 / 8DVI hiển thị. Áp dụng cho STB, DVD, Media player, laptop, D-VHS và các thiết bị HD-Player khác.

English English
Trung tâm hỗ trợ
Liên hệ

Bản quyền © 2023 iSEMC Bảo lưu mọi quyền            BẢN ĐỒ CHI NHÁNH | Điều khoản sử dụng | Hợp pháp  | SSL