Câu Hỏi Thường Gặp

1. Sự khác biệt giữa FPGA và bộ điều khiển dựa trên cửa sổ là gì?

FPGA có thể lập trình được như GPU hoặc CPU nhưng nhằm vào các vấn đề song song, độ trễ thấp, thông lượng cao như suy luận và Mạng thần kinh sâu.

FPGA có một số lợi ích, trong đó đáng chú ý nhất là tốc độ. Mặc dù FPGA chạy ở tốc độ xung nhịp chậm so với các CPU hiện đại, nhưng về cơ bản, chúng chạy đồng thời, thay vì chạy các luồng lệnh tuần tự, với dữ liệu được lưu chuyển tối ưu giữa các hoạt động đồng thời này, dẫn đến hiệu suất ròng tăng đáng kể. Có khả năng các ứng dụng chạy nhanh hơn 100 lần so với cùng một đoạn mã chạy trên các CPU truyền thống.
English English
Trung tâm hỗ trợ
Liên hệ

Bản quyền © 2023 iSEMC Bảo lưu mọi quyền            BẢN ĐỒ CHI NHÁNH | Điều khoản sử dụng | Hợp pháp  | SSL